Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie

 


Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie rozpoczęło działalność w listopadzie 2006 roku. Centrum składa z się z dwóch głównych części:

- MikroInkubatora Przedsiębiorczości w Sopocie

- Centrum Wspierania Biznesu w Sopocie, będącego ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP, którego działalność skupia się w czterech głównych obszarach:

 • Punkt Informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Punkt Informacyjny dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Ośrodek Szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Ośrodek Doradczy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Z oferty Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie mogą skorzystać:

 • Mikro, małe i średnie firmy głównie z terenu Sopotu
 • Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby bezrobotne
   

Główne cele Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie:

 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej – zapobieganie bezrobociu
 • Poprawa konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Sopocie.


Wśród klientów korzystających z oferty Centrum Przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza MikroInkubatora szczególnie mile będą widziani ludzie młodzi, absolwenci sopockich uczelni, którzy po ukończeniu studiów nadal wiążą swoje plany z Sopotem.

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie to projekt długofalowy. Plany naszego ośrodka na najbliższą przyszłość to:

 • przyczynienie się do powstawania nowych przedsiębiorstw na terenie Sopotu, 
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, aby zwiększyć ofertę dla firm korzystających z usług Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie,
 • organizowanie spotkań Klubu Biznesu, który może stać się w przyszłości samorządem gospodarczym w Sopocie
 • dyżury specjalistów


Zapraszamy na www.inkubator.sopot.pl

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość