Język obcy i komputer – mówię i rozumiem – Konin

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i komputerowych u 324 osób (196K i 128M), powyżej 25 roku życia i posiadających niskie kwalifikacje.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2016 do 31.07.2017 r.

 

Nasza oferta:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25-64 lata, które posiadają niskie kwalifikacje (bez pomaturalnego) i mieszkają na terenie miasta Konin lub powiatu konińskiego. 
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które:
 • ukończyły 50 rok życia;
 • są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo;
 • zamieszkują obszary wiejskie.
 

Zakres wsparcia:

 • Szkolenia językowe: język angielski, poziom A1 i A2
 • Szkolenia komputerowe

 

Dodatkowe:

Materiały szkoleniowe: 
 • szkolenia językowe: podręcznik wraz z zestawem ćwiczeń na każdy moduł językowy
 • szkolenia komputerowe: podręcznik, pendrive, notatnik, długopis, teczka
 
Egzaminy: 
 • szkolenia językowe: certyfikat TOEIC- język angielski, nadzorowany przez ETS Global B.V. 
 • szkolenia komputerowe: certyfikat ECDL, nadzorowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie etapami: 
 • szkolenia językowe: marzec-maj 2016
 • szkolenia komputerowe: marzec-maj 2016; wrzesień-październik 2016; luty-marzec 2017

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

lub

 • zadzwonić pod numer: 796 333 144 lub 695-191-474
 • zgłosić się osobiście w biurze projektu.
 
Uwaga! 
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się na kurs, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.
 
W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria udziału w projekcie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub proponujemy inne dostępne terminy.

 

Harmonogram szkoleń (udzielania wsparcia w Programie).

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM A1:

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM A2:

KURS KOMPETENCJI CYFROWYCH - ECDL PROFILE:
 

Biuro projektu: 

Ul. Kolska 3a, pokój 13
62-500 Konin
Tel: 796-333-144 lub 695-191-474
 
 

 
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

Wartość projektu: 948 378,30 zł 
Kwota dofinansowania: 853 540,47 zł 
 
Projekt zakłada, że 100% jego uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje. 
 
 

 

 

Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2016 roku
 

Stowarzyszenie ,,Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku informuje, że w związku prowadzonym postępowaniem na wykonanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń, które będą wykonywane w ramach projektu Język obcy i komputer -mówię i rozumiem! oraz przeprowadzonymi negocjacjami cenowymi, dokonało oceny otrzymanych ofert i najwyższą ilość punktów otrzymały oferty złożone przez:

1/ DEKADA Renata Pankanin,
2/ INFART Piotr Krajewski.
 
Wskazani wyżej oferenci zostali wybrani do realizacji przedmiotowej usługi.
 
 

 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość