Sopocki Link Klub

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie od początku 2015 roku realizuje w Sopocie autorski projekt Coffitivity integrujący środowiska kreatywnych sopockich przedsiębiorców i start-upowców, czyli cykl merytorycznych spotkań i rozmów o biznesowych doświadczeniach, inspiracjach, sukcesach i niepowodzeniach. W odpowiedzi na sugestie uczestników Coffitivity, o potrzebie spotkań ukierunkowanych na głębszy rozwój przedsiębiorczości i działalności firm na kolejnych etapach wymagających stymulacji do dalszego wzrostu, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza zainicjowało nowy projekt i cykl spotkań w ramach Sopockiego Link Klubu

Sopocki Link Klub jest cyklem adresowanym do przedsiębiorców, samorządowców, naukowców, studentów i artystów poszukujących wspólnej – dla przedstawicieli świata biznesu, nauki, sztuki i administracji – platformy wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń.
Celem projektu jest tworzenie miejsca spotkań ludzi zainteresowanych innowacjami, w tym również społecznymi, rozwojem gospodarczym i budową społeczeństwa obywatelskiego.
Dzięki przekrojowej pod względem zainteresowań, talentów i aktywności grupie uczestników, Sopocki Link Klub będzie stanowić wkład w budowę nowoczesnego miasta z dynamicznymi i innowacyjnymi firmami, przyciągającego młodych, ambitnych ludzi, oferującego dobre warunki do rozwoju i wyzwalającego przedsiębiorcze i społecznie zaangażowane postawy. 
 
Spotkania Sopockiego Link Klubu będą odbywać się w 13 dniu każdego miesiąca, począwszy od września 2016 roku, o stałej porze o godz. 19.00 (lub o 11:00, jeśli 13 dzień miesiąca przypada w niedziele lub święta) w restauracji Mesa w Sopocie.
Zakres merytoryczny spotkań będzie inspirowany tematami przewodnimi przedstawianymi przez zaproszonych gości, uznanych i cenionych ekspertów. Otwarta formuła spotkań umożliwi swobodne rozmowy o biznesie, kulturze i sztuce, stanowiąc pretekst do rozważań na temat bieżących wydarzeń i możliwych wspólnych działań w przyszłości. 
 
Projekt korzysta z rozwiązań wypracowanych przez współpracującą ze Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" przy innych projektach i przedsięwzięciach Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza (RIGP), będącą organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.
Spotkania Klubu Link animowane od listopada 2013 roku przez RIGP skupiły grupę odbiorców – przedsiębiorców, samorządowców, naukowców, studentów, artystów  dla których cykliczne spotkania stały się doskonałą okazją do rozmów o rozwoju regionu. W ramach Sopockiego Link Klubu grupa odbiorców będzie sukcesywnie poszerzana i wzbogacana o nowych uczestników. 
 
Zadanie realizowane przez Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i przy wsparciu Gminy Miasta Sopotu.
 
 
*** 
 
Archiwum Sopockiego Link Klubu: 
 
 
 
 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość