Warsztaty samochodowe - Wielkopolska

 

 

 
Z przyjemnością informujemy, że od sierpnia 2012 do listopada 2013 realizowaliśmy projekt „Szkolenia dla wielkopolskich warsztatów samochodowych". Mogli w nich uczestniczyć pracownicy i właściciele warsztatów samochodowych z Wielkopolski. Udział w szkoleniach był bezpłatny (stanowił pomoc de minimis dla firmy).

W projekcie prowadziliśmy szkolenia:

szych Tematy szkoleń:

 • Układy hamulcowe (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności dotyczących zasady działania pneumatycznych i elektronicznie sterowanych układów hamulcowych stosowanych w pojazdach, wykrywania usterek oraz sposobów i kryteriów oceny stanu technicznego układów hamulcowych.
   
 • Układy klimatyzacji (1-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z budową i zasadami działania układów klimatyzacji, wykrywaniem usterek i uszkodzeń oraz metodami czyszczenia za pomocą specjalistycznych urządzeń.
   
 • Automatyczna skrzynia biegów (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z budową i zasadami działania sprzęgieł i hamulców oraz przedstawienie algorytmu pracy skrzyni biegów, diagnostyką i naprawą.
   
 • Układy sterowania pracą silników z zapłonem iskrowym (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z budową, zasadami działania układów sterowania, oceną stanu technicznego oraz metodami napraw i regeneracji poszczególnych elementów układu wtryskowego.
   
 • Układy wtryskowe i układy sterowania pracą silników diesla (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych ustalaniem przyczyn niesprawności poszczególnych elementów układu zasilania i metodami ich usuwania, stosowaniem odpowiednich procedur diagnostycznych, podniesienie poziomu obsługi nowoczesnych układów wtryskowych.
   
 • Diagnostyka układów elektrycznych (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z zasadami działania instalacji elektrycznych i obwodu rozruchu, posługiwania się schematami instalacji elektrycznej, poznanie poszczególnych rodzajów instalacji.
   
 • Diagnostyka pojazdu (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z zasadami działania diagnoskopów i metodami oceny parametrów rzeczywistych, sposobami lokalizacji usterek zdiagnozowanych przez diagnoskop oraz interpretacji wyświetlanych kodów błędów i usterek, poznanie możliwości technicznych i specyficznych cech pracy diagnoskopów.
   
 • Układy przeciwpoślizgowe ABS/ASR (2-dniowe)
  Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z zasadami działania i budowy układów przeciwpoślizgowych ABS i ASR, poznanie metod i kryteriów oceny prawidłowości ich działania, sposobów diagnozowania uszkodzeń oraz metod ich usuwania.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://warsztat-fachowcow.pl/harmonogram/.

 

 

 

Projekt „Szkolenia dla wielkopolskich warsztatów samochodowych” jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość