Czas na aktywizację - pomorskie

 

Co?

Zakończyliśmy realizację projektu „Czas na aktywizację”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 7.4 POKL). Uczestnicy skorzystali z:

  • poradnictwa zawodowego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • szkoleń zawodowych (pracownik ochrony fizycznej, pracownik administracyjno-biurowy z elementami programów księgowych i kadrowych, telemarketer / telewindykator, webdesinger z elementami grafiki komputerowej, florysta,
  • szkoleń i indywidualnych korepetycji komputerowych,
  • warsztatów poszukiwania pracy,
  • 3-miesięcznych staży w firmach
  • oraz usług pośrednictwa pracy.

 

Dla kogo?

W projekcie wzięło udział 150 osób niepełnosprawnych z obszaru województwa pomorskiego, w tym 50% z terenów słabych strukturalnie. Aby zostać zakwalifikowanym do projektu, trzeba było posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz być osobą niepracującą – niezależnie od tego, czy było się zarejestrowaną/-ym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

 

Kiedy?

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w marcu 2013 roku.
Projekt zakończył się 31 grudnia 2014 roku.

 

Kontakt:

Karol Troka- ambasador@swp.gda.pl,  tel.: 533 290 240.


Szczegółowe informacje: http://czas-na-aktywizacje.pl/

 
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość